• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Informējam par līdzfinansējuma maksas izmaiņām jaunajā mācību gadā Kuldīgas novada Sporta skolā!

31. augustā Kuldīgas novada domes sēdē deputāti lēma par līdzfinansējuma maksas izmaiņām jaunajā mācību gadā Kuldīgas novada Sporta skolā. Pamatojoties uz to, ka būtiski ir pieaugušas izmaksas par audzēkņu dalību sacensībās un transporta izmaksas nokļūšanai uz sacensībām, jaunajā mācību gadā ir apstiprināts vecāku līdzfinansējuma pieaugums par mācībām sporta skolā. Turpmāk tas būs 5 eiro mēnesī, jeb 50 eiro par mācību gadu. Maksājums tiks sadalīts divās daļās - oktobra mēnesī pirmā maksājuma daļa 25 eiro un februāra mēnesī otrā daļa  25 eiro apmērā. Kā to nosaka Izglītības likums, iegūtie finanšu līdzekļi tiks ieguldīti sporta skolas attīstībā: mācību līdzekļu - sporta inventāra iegādei, sporta spēļu formu iegādei, pedagogu materiālajai stimulēšanai.

Skolas direktors Agris Kimbors "Lai sporta skola veiksmīgi turpinātu strādāt jaunajā mācību gadā, ir nepieciešami papildus finansu līdzekļi. Papildus iegūtais finansējums palīdzēs nodrošināt mūsu audzēkņu startus Latvijas līmeņa sacensībās, sekmēs sporta veidu attīstību Kuldīgas novadā."

Kuldīgas novada saistošie noteikumi ''Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs''