• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Absolventi

Absolventi

 

N.p.k. Vārds, uzvārds Sporta nodaļa Izlaiduma gads
1 Eida Velta volejbols 1961
2 Eida Rasma volejbols 1961
3 Ilmeta Aija volejbols 1961
4 Ravdone Silvija volejbols 1961
5 Rubule Mirdza volejbols 1961
6 Rubule Velta volejbols 1961
7 Staukeviča Staņislava volejbols 1961
8 Ukstiņa Līvija volejbols 1961
9 Alberta Ilona volejbols 1961
10 Akera Elza volejbols 1961
11 Padrevica Vija volejbols 1961
12 Lāma Dzintra volejbols 1961
13 Ķīvīte Milda volejbols 1961
14 Ērģelniece Rita volejbols 1961
15 Putāne Astra volejbols 1961
16 Balabka Marija volejbols 1961
17 Berntrande Indra volejbols 1961
18 Cīrule Dzintra volejbols 1961
19 Tiltiņa Brigita volejbols 1961
20 Madernieks Lars volejbols 1961
21 Preis Jānis volejbols 1961
22 Maurers Ilmārs volejbols 1961
23 Veisbergs Jānis volejbols 1961
24 Maurs Gunārs volejbols 1961
25 Ornis Jānis volejbols 1961
26 Ilmets Egīls volejbols 1961
27 Zaiča Guntis volejbols 1961
28 Kuzņecovs Aleksandrs volejbols 1961
29 Nemirovskis Valentīns volejbols 1961
30 Zītars Juris volejbols 1961
31 Hartmanis Fricis volejbols 1961
32 Samovičs Andris volejbols 1961
33 Bergmanis Tālis volejbols 1961
34 Lencens Ēriks volejbols 1961
35 Rudovics Andris volejbols 1961
36 Palacis Jānis volejbols 1961
37 Zambergs Andris volejbols 1961
38 Rundāns Jāzeps volejbols 1961
39 Lādens Kārlis volejbols 1961
40 Brūns Ģirts volejbols 1961
41 Brūns Voldemārs volejbols 1961
42 Antonišķis Andris volejbols 1961
43 Palma Andrejs basketbols 1961
44 Palma Jānis basketbols 1961
45 Kankars Jānis basketbols 1961
46 Zanenbergs Voldemārs basketbols 1961
47 Sermulis Harijs basketbols 1961
48 Ūzijs Herberts basketbols 1961
49 Balandīns Raimonds basketbols 1961
50 Cēbers Edmunds basketbols 1961
51 Kazlovska Gizele basketbols 1961
52 Lezdkalne Zigrīda basketbols 1961
53 Katlaps Jānis basketbols 1961
54 Feldbergs Ēriks basketbols 1961
55 Bīne Jānis basketbols 1961
56 Priedoliņš Artūrs basketbols 1961
57 Švāne Ingrīda basketbols 1961
58 Jaunkalne Māra basketbols 1961
59 Nudiena Biruta basketbols 1961
60 Kalniņš Jānis basketbols 1961
61 Strautmanis Gundars basketbols 1961
62 Grīnberga Maija basketbols 1961
63 Bērtulsons Zigurds basketbols 1961
64 Bernhards Vilis basketbols 1961
65 Bola Astrīda basketbols 1961
66 Dreimanis Ivars basketbols 1961
67 Krūmiņš Jānis basketbols 1961
68 Bikse Maija basketbols 1961
69 Dadzīte Biruta vieglatlētika 1961
70 Andersone Zenta vieglatlētika 1961
71 Gēliņa daina vieglatlētika 1961
72 Roce Nora vieglatlētika 1961
73 Lindberga Māra vieglatlētika 1961
74 Tīruma Zenta vieglatlētika 1961
75 Bērziņa Ilga vieglatlētika 1961
76 Ploters Edvards vieglatlētika 1961
77 Danenbergs Aivars vieglatlētika 1961
78 Kārkliņš Andris vieglatlētika 1961
79 Kuzmins Aleksandrs vieglatlētika 1961
80 Purviņš Juris vieglatlētika 1961
81 Kicenko Juris vieglatlētika 1961
82 Krasnovs Konstantīns vieglatlētika 1961
83 Eihmanis Mārtiņš vieglatlētika 1961
84 Gavrilovs Georgs vieglatlētika 1961
85 Tolstiko Vaclavs vieglatlētika 1961
86 Hofmanis Ivars riteņbraukšana 1961
87 Šteina Skaidrīte riteņbraukšana 1961
88 Liņķis Jānis riteņbraukšana 1961
89 Neilands Raimonds riteņbraukšana 1961
90 Kraule Aldonija riteņbraukšana 1961
91 Zirnājs Andris riteņbraukšana 1961
92 Freimanis Agris boks 1961
93 Čuviļskis Vladimirs boks 1961
94 Poriņš Juris futbols 1961
95 Pumpiņš Vilmārs futbols 1961
96 Menckops Eduards futbols 1961
97 Ķeneris Vilnis futbols 1961
98 Bērziņs Juris futbols 1961
99 Skurslīne Laimīte vingrošana 1961
100 Žūriņa Ieva vingrošana 1961
101 Ābola Maija volejbols 1963
102 Ābola Mirdza volejbols 1963
103 Žukovska Rasma volejbols 1963
104 Līdeka Spodra volejbols 1963
105 Lipsne Marija volejbols 1963
106 Poriņa Rasma volejbols 1963
107 Maurers Alfrēds volejbols 1963
108 Ašks Varis volejbols 1963
109 Ziņģis Uldis volejbols 1963
110 Pabus Māris volejbols 1963
111 Krūmiņš ēriks volejbols 1963
112 Matušēvics Staņislavs volejbols 1963
113 Pētersons Krišs volejbols 1963
114 Apalupa Rita basketbols 1963
115 Krūmiņa Dzintars basketbols 1963
116 Upenieks Zigurds basketbols 1963
117 Obodņikovs Boriss basketbols 1963
118 Freiborna Ausma basketbols 1963
119 Palma Anita basketbols 1963
120 Siliņa Dzintra basketbols 1963
121 Lara Ruta basketbols 1963
122 Kiņa Maija basketbols 1963
123 Pucirinsa Aina basketbols 1963
124 Frijāre Vija basketbols 1963
125 Raitums Jānis basketbols 1963
126 Baukšis Jānis riteņbraukšana 1963
127 Šreibers Juris riteņbraukšana 1963
128 Sudraba Biruta riteņbraukšana 1963
129 Vēzis Fricis riteņbraukšana 1963
130 Leja Ritvars riteņbraukšana 1963
131 Birziņa Daina riteņbraukšana 1963
132 Pole Vija riteņbraukšana 1963
133 Štoks Rūdolfs riteņbraukšana 1963
134 Lāma Silvija riteņbraukšana 1963
135 Ikere Vija riteņbraukšana 1963
136 Reimanis Jānis riteņbraukšana 1963
137 Veisners Valērijs riteņbraukšana 1963
138 Bikse Velga riteņbraukšana 1963
139 Čauva Renāte vieglatlētika 1963
140 Beiers Ilmārs vieglatlētika 1963
141 Gusevs Juris vieglatlētika 1963
142 Harkovs Aleksandrs vieglatlētika 1963
143 Grauds Tālis vieglatlētika 1963
144 Anatousons Gunards vieglatlētika 1963
145 Riekstiņa Spodra vieglatlētika 1963
146 Junkers Vilnis vieglatlētika 1963
147 Meinarte Daiga vieglatlētika 1963
148 Luka Indāns Jānis galda teniss 1963
149 Sedova Ruta galda teniss 1963
150 Klestovs Jānis volejbols 1963
151 Gravnieks Jānis volejbols 1963
152 Ēre Dzidra basketbols 1964
153 Stūre Ināra volejbols 1964
154 Šīte Daina volejbols 1964
155 Zenkevica Ināra volejbols 1964
156 Kņazs Andris volejbols 1964
157 Skujiņa Maija volejbols 1964
158 Skudra Gunārs volejbols 1964
159 Balodis Vilnis vieglatlētika 1964
160 Deibners Juris vieglatlētika 1964
161 Strāķe Ruta vieglatlētika 1964
162 Vilerts Andris futbols 1964
163 Galkints Arnolds futbols 1964
164 Millers Harijs futbols 1964
165 Mediņš Hermanis futbols 1964
166 Lanke Maigonis futbols 1964
167 Cepurītis Jānis riteņbraukšana 1964
168 Bergvaldis Jānis riteņbraukšana 1964
169 Rebtrūns Ilgvars šahs 1964
170 Pole Skaidrīte šahs 1964
171 Mihņēviča Biruta šahs 1964
172 Vītola Līvija galda teniss 1964
173 Vasiļjevs Vladimirs galda teniss 1964
174 Zaķe Lidija volejbols 1965
175 Priediķe Izolda volejbols 1965
176 Resoviče Gunte volejbols 1965
177 Vecvagare Žaneta volejbols 1965
178 Višņevska Velta volejbols 1965
179 Dzirkale Ilma volejbols 1965
180 Šalma Vaira volejbols 1965
181 Lagzdiņa Sarmīte volejbols 1965
182 Masaļska Irēna basketbols 1965
183 Zaics Māris futbols 1965
184 Reimanis Ludvigs futbols 1965
185 Bērziņa Rasma basketbols 1966
186 Saulgrieze Antra basketbols 1966
187 Jēkabsone Silvija basketbols 1966
188 Berķe Agra basketbols 1966
189 Matuševiča Maija basketbols 1966
190 Antonsone Aija basketbols 1966
191 Šumeiko Olga basketbols 1966
192 Bikova Raja basketbols 1966
193 Lukina Ināra basketbols 1966
194 Reivīte Līvija basketbols 1966
195 Bondarenko Mihails vieglatlētika 1966
196 Dzirkalis Harijs vieglatlētika 1966
197 Saulesleja Albīns vieglatlētika 1966
198 Kreislere Dzintra vieglatlētika 1966
199 Strazda Valda vieglatlētika 1966
200 Vanaga Velta vieglatlētika 1966
201 Ēķis Vilnis vieglatlētika 1966
202 Siliņš Imants šahs 1966
203 Brantevics Ādams šahs 1966
204 Sokolovska Biruta šahs 1966
205 Vilce Vija volejbols 1966
206 Rituma Ilze volejbols 1966
207 Ābele Irma volejbols 1966
208 Inta Dzidra volejbols 1966
209 Mitrons Pēteris volejbols 1966
210 Trubins Vladimirs volejbols 1966
211 Štorhs Juris volejbols 1966
212 Rungevics Jānis volejbols 1966
213 Rutkis Valdis volejbols 1966
214 Jaunsproģis Aivars volejbols 1966
215 Krūms Andris dambrete 1968
216 Bredovskis Varis dambrete 1968
217 Ābele Dzintra basketbols 1968
218 Bikova Irmgarde vieglatlētika 1968
219 Kārkle Mārīte volejbols 1968
220 Lilimšteina Violeta volejbols 1968
221 Jankovskis Arvis dambrete 1968
222 Hikāzis Jānis dambrete 1968
223 Jurkovska Valda dambrete 1968
224 Gāliņš Gunārs šahs 1968
225 Eglītis Juris vieglatlētika 1968
226 Melbergs Ēriks vieglatlētika 1968
227 Jankovskis Arvis vieglatlētika 1968
228 Dabiņš Aigars vieglatlētika 1968
229 Roze Biruta volejbols 1968
230 Šenhofs Guntis galda teniss 1969
231 Džafarova Naģežda galda teniss 1969
232 Vasiļčika Silvija basketbols 1969
233 Šēniņš A. riteņbraukšana 1969
234 Vidauskis Māris vieglatlētika 1969
235 Skrabis Jānis vieglatlētika 1969
236 Seļukovs Sergrjs vieglatlētika 1969
237 Šternbergs Edgars vieglatlētika 1969
238 Riste Dzintra vieglatlētika 1969
239 Jansone Gunta vieglatlētika 1969
240 Lebeģeva Indra vieglatlētika 1969
241 Lauksarga Ausma vieglatlētika 1969
242 Ernšteins Andris volejbols 1969
243 Vasare Aira volejbols 1970
244 Mediņa Rūta volejbols 1970
245 Likuma Vija volejbols 1970
246 Baško Ārija volejbols 1970
247 Izmestjeva Aija volejbols 1970
248 Irbe Astrīda volejbols 1970
249 Vilerte Ilona volejbols 1970
250 Antonoviča Mirdza basketbols 1970
251 Čače Rita basketbols 1970
252 Gluškova Inta basketbols 1970
253 Hofmarka Inese basketbols 1970
254 Zalkovska Biruta basketbols 1970
255 Lamberte Mārīte basketbols 1970
256 Dergača I. basketbols 1970
257 Ansone B. basketbols 1970
258 Ābele V. basketbols 1970
259 Riets Juris vieglatlētika 1970
260 Lipsne Hermīne vieglatlētika 1970
261 Balandīns Andrejs vieglatlētika 1970
262 Šternbergs Egils vieglatlētika 1970
263 Trubina Ludmila vieglatlētika 1970
264 Reiss Jēkabs riteņbraukšana 1970
265 Šneiders Kārlis riteņbraukšana 1970
266 Ermane Dzintra riteņbraukšana 1970
267 Ribaks Egīls riteņbraukšana 1970
268 Antonišķis Uldis šahs 1970
269 Šternbergs Viktors šahs 1970
270 Solovjova Larisa galda teniss 1971
271 Brīvkalne Vineta galda teniss 1971
272 Benhens Raimonds riteņbraukšana 1971
273 Krūtainis Valdis vieglatlētika 1971
274 Briķis Juris vieglatlētika 1971
275 Vīngolds Viktors vieglatlētika 1971
276 Vahmistrovs Aleksandrs vieglatlētika 1971
277 Celma Violeta volejbols 1971
278 Likuma Ligita volejbols 1971
279 Špāģe Valda volejbols 1971
280 Petroviča Inese volejbols 1971
281 Ungere Gaida volejbols 1971
282 Eida Mārīte volejbols 1971
283 Līce Vineta volejbols 1971
284 Grots Uldis volejbols 1971
285 Graudelis Juris volejbols 1971
286 Grīslis Harijs volejbols 1971
287 Zeltiņš Uldis volejbols 1971
288 Egle Arnis volejbols 1971
289 Urbāns Nikolajs volejbols 1971
290 Gelžins Jānis volejbols 1971
291 Kristlībs Jānis volejbols 1971
292 Broliša Elga šahs 1971
293 Saulgrieze Zaiga basketbols 1971
294 Strautmane Ausma basketbols 1971
295 Vasiļčika Anita basketbols 1971
296 Zumača Ināra basketbols 1971
297 Sīle Inta basketbols 1971
298 Bite Austra basketbols 1971
299 Pole Baiba basketbols 1971
300 Bušmanis Voldemārs vieglatlētika 1971
301 Anita Grīntāle vieglatlētika 1972
302 Juris Grīnvalds vieglatlētika 1972
303 Edgars Aispurs vieglatlētika 1972
304 Guntis Grosbārdis vieglatlētika 1972
305 Benita Balode volejbols 1972
306 Dzintra Veinberga volejbols 1972
307 Vaira Bredovska volejbols 1972
308 Daina Dehterova volejbols 1972
309 Aija Herca volejbols 1972
310 Lilija Krauss volejbols 1972
311 Uldis Girvaitis volejbols 1972
312 Valdis Rožkalns volejbols 1972
313 Oļģerts Veļiks volejbols 1972
314 Ēriks Meļķis volejbols 1972
315 Voldemārs Cinis volejbols 1972
316 Juris Briesma volejbols 1972
317 Armands Vērdiņš volejbols 1972
318 Uldis Osis šahs 1972
319 Agnis Bogdānovs šahs 1972
320 Alvis Cinis šahs 1972
321 Tamāra Vilerte šahs 1972
322 Andris Likums riteņbraukšana 1972
323 Jānis Paupe riteņbraukšana 1972
324 Aivars Puķe riteņbraukšana 1972
325 Ruta Buka basketbols 1972
326 Guntra Kvamzaka basketbols 1972
327 Sandra Mežaraupe basketbols 1972
328 Dzintra Veltheima basketbols 1972
329 Rasma Šķēle basketbols 1972
330 Gausmane Gunta basketbols 1972
331 Anita Rapa basketbols 1972
332 Ritma Riekstiņa basketbols 1972
333 Dace Tauriņa  basketbols 1972
334 Treijute Zinta basketbols 1972
335 Jānis Lakstiņš volejbols 1972
336 Ēriks Saliņš volejbols 1972
337 Juris Ješkevics volejbols 1972
338 Meņģe Maija basketbols 1973
339 Sproģis Gunārs volejbols 1973
340 Reinkops Edvards volejbols 1973
341 Švānbergs Vijāns volejbols 1973
342 Arājs Laimonis volejbols 1973
343 Cinis Voldemārs volejbols 1973
344 Stepānova Mārīte volejbols 1973
345 Ignāte Mārīte volejbols 1973
346 Zomerovska Edīte volejbols 1973
347 Veinberga Dzintra volejbols 1973
348 Balode Daina volejbols 1973
349 Nikolovska Zigrīda volejbols 1973
350 Dabiņš Guntis šahs 1973
351 Liepiņš Jānis šahs 1973
352 Kļaviņš Juris šahs 1973
353 Kārkliņš Aivars galda teniss 1973
354 Melbergs Uldis galda teniss 1973
355 Dzelme Atvars riteņbraukšana 1973
356 Saukums Vilnis riteņbraukšana 1973
357 Esmane Ērika volejbols 1973
358 Mielavs Ilgvars volejbols 1973
359 Eglītis Kārlis volejbols 1973
360 Ozoliņš Ilgvars volejbols 1973
361 Buka Ilze basketbols 1973
362 Kramzaka Indra basketbols 1973
363 Kirše Vineta basketbols 1973
364 Vagina Irēna basketbols 1973
365 Bulle Anita basketbols 1973
366 Pirone Baiba basketbols 1973
367 Harbjānova Lilija galda teniss 1973
368 Celmiņš Dainis šahs 1973
369 Kulbars Arvīds vieglatlētika 1973
370 Reinholde Gita vieglatlētika 1974
371 Brūveris Edgars vieglatlētika 1974
372 Roģis Edvīns vieglatlētika 1974
373 Pugačovs Jānis vieglatlētika 1974
374 Kalniņa Vaira basketbols 1974
375 Meņģe Maija basketbols 1974
376 Zvirbule Aija basketbols 1974
377 Reinholde Anita basketbols 1974
378 Balode Zaiga basketbols 1974
379 Ostrovska Ruta basketbols 1974
380 Platgalve Ārija basketbols 1974
381 Leitis Ēriks riteņbraukšana 1974
382 Gotfridsons Viktors riteņbraukšana 1974
383 Tilgale Antra riteņbraukšana 1974
384 Ruzaiķis Ilgvars volejbols 1974
385 Neilande Vija volejbols 1974
386 Bredovska Ira volejbols 1974
387 Aksjonova Irēna volejbols 1974
388 Šmēdiņš Andris volejbols 1974
389 Vilmanis Māris volejbols 1974
390 Skalde Egita volejbols 1974
391 Enderneite Vaira volejbols 1974
392 Gerbūte Selga volejbols 1974
393 Avota Pārsla volejbols 1974
394 Belševica Guna volejbols 1974
395 Kristolds Uldis volejbols 1974
396 Girvaitis Arnis volejbols 1974
397 Dambovskis Jānis volejbols 1974
398 Freijs Juris volejbols 1974
399 Kāns Kārlis volejbols 1974
400 Kupels Ralfs šahs 1974
401 Štals Armis šahs 1974
402 Vītols Aivars galda teniss 1974
403 Saukuma Inese volejbols 1975
404 Pinkovska Gunta volejbols 1975
405 Mazberga Anita volejbols 1975
406 Umbraško Guna volejbols 1975
407 Bula Ligita volejbols 1975
408 Blūma Gunta volejbols 1975
409 Grundmane Spodra volejbols 1975
410 Vecvagare Vija volejbols 1975
411 Badovska Gunta volejbols 1975
412 Varanauskis Juris volejbols 1975
413 Liepiņš Modris volejbols 1975
414 Gulbis Armands volejbols 1975
415 Rozentāls Aigars volejbols 1975
416 Kārkliņš Imants volejbols 1975
417 Veinbergs Dainis volejbols 1975
418 Giels Juris volejbols 1975
419 Balandīns Ilgonis volejbols 1975
420 Bebrišs Ivars volejbols 1975
421 Brūveris Aivars volejbols 1975
422 Grīns Andris volejbols 1975
423 Gangnuss Guntis volejbols 1975
424 Lukševics Andris volejbols 1975
425 Basmanis Jānis volejbols 1975
426 Stucers Guntis volejbols 1975
427 Sils Aldis volejbols 1975
428 Svilpis Artis volejbols 1975
429 Tože Ivars volejbols 1975
430 Laudiņš Vinolds volejbols 1975
431 Rožkalns Artis volejbols 1975
432 Kronbergs Helmuts volejbols 1975
433 Indriksone Aiga volejbols 1975
434 Brasla Ineta volejbols 1975
435 Rožkalne Pārsla volejbols 1975
436 Kozello Jolanta volejbols 1975
437 Kārkliņa Gunta volejbols 1975
438 Dambovska Gunta volejbols 1975
439 Eglīte Agra volejbols 1975
440 Kaufmane Velta volejbols 1975
441 Delle Ausma basketbols 1975
442 Gaidlazda Skaidrīte basketbols 1975
443 Knipena Inese basketbols 1975
444 Rožkalne Inese basketbols 1975
445 Šulca Mirdza basketbols 1975
446 Treilone Maija basketbols 1975
447 Šustere Anita basketbols 1975
448 Treigūte Zita basketbols 1975
449 Pekša Brigita basketbols 1975
450 Platgalve Baiba basketbols 1975
451 Puķe Inese basketbols 1975
452 Šteigmane Skaidrīte basketbols 1975
453 Peskopa Brigita basketbols 1975
454 Tole Violeta basketbols 1975
455 Kleinbergs Jānis riteņbraukšana 1975
456 Rezņikovs Vladimirs riteņbraukšana 1975
457 Tomsons Ivars riteņbraukšana 1975
458 Vētra Artūrs riteņbraukšana 1975
459 Skujiņš Oļegs riteņbraukšana 1975
460 Polis Ivars riteņbraukšana 1975
461 Sedliņa Diāna vieglatlētika 1975
462 Freimanis Agris vieglatlētika 1975
463 Cālītis Modris vieglatlētika 1975
464 Krūmiņš Modris vieglatlētika 1975
465 Freibergs Arnis vieglatlētika 1975
466 Leimane Ilga vieglatlētika 1975
467 Spuļģīte Marga šahs 1975
468 Maulis Aivars šahs 1975
469 Balabka Tatjana galda teniss 1975
470 Neimane Vineta volejbols 1976
471 Kapteine Alda volejbols 1976
472 Vaņģe Astrīda volejbols 1976
473 Biģe Līga volejbols 1976
474 Gintere Dace volejbols 1976
475 Kļaviņa Vija volejbols 1976
476 Purmale Alīda volejbols 1976
477 Jankovska Brigita volejbols 1976
478 Pavlovska Agita volejbols 1976
479 Brigzna Anita volejbols 1976
480 Upenieks Uldis volejbols 1976
481 Dzalbs Valdis volejbols 1976
482 Saulītis Māris volejbols 1976
483 Līvčs Modris volejbols 1976
484 Ierikis Zigmunds volejbols 1976
485 Cakuls Andris volejbols 1976
486 Gansons Guntars volejbols 1976
487 Blūms Modris volejbols 1976
488 Lupeika Vidmants volejbols 1976
489 Laudiņš Ainars volejbols 1976
490 Briķe Vija basketbols 1976
491 Ozola Rasma basketbols 1976
492 Buka Aija basketbols 1976
493 Berga Ilona basketbols 1976
494 Šneidere Lauma basketbols 1976
495 Albiņa Aleta basketbols 1976
496 Herca Dzidra basketbols 1976
497 Reinfelde Sarmīte basketbols 1976
498 Osis Guntis šahs 1976
499 Pole Guna šahs 1976
500 Cine Egita šahs 1976
501 Polis Ilgonis šahs 1976
502 Rudovskis Oskars šahs 1976
503 Ungerte Ruta šahs 1976
504 Gutners Gunārs šahs 1976
505 Šternbergs Gundars vieglatlētika 1976
506 Zīrups Ivars vieglatlētika 1976
507 Kalējs Raimonds vieglatlētika 1976
508 Bierande Māra vieglatlētika 1976
509 Ezermalis Jānis riteņbraukšana 1976
510 Pirtnieks Oskars riteņbraukšana 1976
511 Miltovičs Artūrs galda teniss 1976
512 Haričeva Antoņina galda teniss 1976
513 Bērziņa Iveta basketbols 1977
514 Zone Alda basketbols 1977
515 Jansone Inese basketbols 1977
516 Kalvišķe Dzintra basketbols 1977
517 Reimane Alla galda teniss 1977
518 Mulda Rasma galda teniss 1977
519 Jašins Igors galda teniss 1977
520 Bruzinskis Jānis riteņbraukšana 1977
521 Lodziņa Iveta volejbols 1977
522 Saliņa Iveta volejbols 1977
523 Gavare Iveta volejbols 1977
524 Belševica Sarmīte volejbols 1977
525 Svars Oskars volejbols 1977
526 Jeremanovs Zigurds volejbols 1977
527 Štrāls Juris volejbols 1977
528 Grāveris Egils volejbols 1977
529 Grundmanis Guntars volejbols 1977
530 Jeremanova Ināra volejbols 1977
531 Berga Zigita volejbols 1977
532 Sedliņa Ingrīda volejbols 1977
533 Lasteniece Silva volejbols 1977
534 Šteigmane Vaira volejbols 1977
535 Rancāne Līga volejbols 1977
536 Liepiņa Aija volejbols 1977
537 Rudzroga Aivars volejbols 1977
538 Birnbaums Gatis šahs 1977
539 Lāce Anita šahs 1977
540 Timbers Agris riteņbraukšana 1977
541 Šneiders Ainars riteņbraukšana 1978
542 Jonuša Inga volejbols 1978
543 Īberba Indra volejbols 1978
544 Prūse Daina volejbols 1978
545 Šmēdiņa Ināra volejbols 1978
546 Valtere Sandra volejbols 1978
547 Strazdiņa Lilita volejbols 1978
548 Strazdiņa Gunta volejbols 1978
549 Keire Viola volejbols 1978
550 Kalniņš Dainis volejbols 1978
551 Āboliņš Jānis volejbols 1978
552 Paculis Ēriks volejbols 1978
553 Zeltiņš Ainars volejbols 1978
554 Baltaiskalns Guntars volejbols 1978
555 Freibergs Aivars volejbols 1978
556 Vanaga Anna volejbols 1978
557 Dermonte Zinta volejbols 1978
558 Balandīna Antra volejbols 1978
559 Grāveris Egils volejbols 1978
560 Grundmanis Guntars volejbols 1978
561 Meijere Daina šahs 1978
562 Bieriņš Guntis šahs 1978
563 Spulenieks Zintis šahs 1978
564 Meijere Aina šahs 1978
565 Iesalniece Mārīte šahs 1978
566 Antonova Esmeralda šahs 1978
567 Bierands Jānis vieglatlētika 1978
568 Jirgensons Gundars vieglatlētika 1978
569 Treilone Daina basketbols 1978
570 Opelte Inese basketbols 1978
571 Branmane Lolita basketbols 1978
572 Rubauska Iveta basketbols 1978
573 Vēbere Sigita basketbols 1978
574 Pinkovska Dace basketbols 1978
575 Zvingulis Aigars riteņbraukšana 1979
576 Rudzis Edvīns riteņbraukšana 1979
577 Kristovskis Māris riteņbraukšana 1979
578 Vītoliņa Daiga vieglatlētika 1979
579 Rūsiņa Ruta vieglatlētika 1979
580 Kronberga Jautrīte vieglatlētika 1979
581 Zīlēna Inga vieglatlētika 1979
582 Mainova Irēna vieglatlētika 1979
583 Pētersons Zigurds vieglatlētika 1979
584 Šleifmanis Oļegs šahs 1979
585 Pole Mirdza šahs 1979
586 Valdmanis Andris šahs 1979
587 Gīlis Dainis šahs 1979
588 Līdeka Daina šahs 1979
589 Erts Gaidis galda teniss 1979
590 Blūms Egons volejbols 1979
591 Piļķis Imants volejbols 1979
592 Meiris Arnis volejbols 1979
593 Ķezberis Andris volejbols 1979
594 Rutkis Aldis volejbols 1979
595 Blūma Rudīte volejbols 1979
596 Resne Ligita volejbols 1979
597 Ēdelmane Inese volejbols 1979
598 Vidopska Gaida volejbols 1979
599 Veršuna Ināra volejbols 1979
600 Lagzdiņš Guntis volejbols 1979
601 Pavlovs Juris volejbols 1979
602 Meirupskis Aigars volejbols 1979
603 Meistars Gundars volejbols 1979
604 Ņikuļins Aleksandrs volejbols 1979
605 Tože Inese basketbols 1979
606 Vigule Sandra basketbols 1979
607 Kažus Sandra basketbols 1979
608 Svara Inita basketbols 1979
609 Freimane Dace basketbols 1979
610 Remerte Daina basketbols 1979
611 Vītola Ilze basketbols 1979
612 Taube Rota basketbols 1979
613 Šmēdiņa Inga basketbols 1979
614 Tīruma Daina basketbols 1979
615 Balīņa Ina basketbols 1979
616 Menģele Daila basketbols 1979
617 Janvāre Ruta šahs 1980
618 Matuļēvičs Aivars šahs 1980
619 Rudzroga Aivars šahs 1980
620 Treimanis Valērijs šahs 1980
621 Firsova Larisa basketbols 1980
622 Anševica Dzintra basketbols 1980
623 Insberga Ligita basketbols 1980
624 Veldre Andrejs volejbols 1980
625 Špude Vairis vieglatlētika 1980
626 Komarovskis Uldis vieglatlētika 1980
627 Peskops Andris vieglatlētika 1980
628 Segliņš Guntis vieglatlētika 1980
629 Zalters Andris riteņbraukšana 1980
630 Pucena Ilze vieglatlētika 1981
631 Druva Inta basketbols 1981
632 Ķirše Guna basketbols 1981
633 Štorha Sairita basketbols 1981
634 Kalniņa Iveta basketbols 1981
636 Milberga Maruta basketbols 1981
637 Opelte Anda basketbols 1981
638 Kaļiņina Svetlana basketbols 1981
639 Jēkabsone Agita basketbols 1981
640 Dupats Ritvars riteņbraukšana 1981
641 Astaševskis Vladimirs riteņbraukšana 1981
642 Zvingulis Guntars riteņbraukšana 1981
643 Širmelis Agris riteņbraukšana 1981
644 Budenieks Ainars riteņbraukšana 1981
645 Jepolovs Vladimirs šahs 1981
646 Rēvalde Andra šahs 1981
647 Lāce Vineta šahs 1981
648 Goldmanis Uldis šahs 1981
649 Skudrēcics Andris volejbols 1981
650 Fidlere Dace vieglatlētika 1982
651 Leimane Elita vieglatlētika 1982
652 Peskopa Inga vieglatlētika 1982
653 Haričevs Aleksandrs riteņbraukšana 1982
654 Serdjukovs Juris riteņbraukšana 1982
655 Svēte Guntars riteņbraukšana 1982
656 Segliņš Juris šahs 1982
657 Resnais Ojārs šahs 1982
658 Mellers Ralfs šahs 1982
659 Kreise Zigita šahs 1982
660 Lāce Ina šahs 1982
661 Bloks Jānis šahs 1982
662 Reķe Ilze basketbols 1982
663 Belte Sandra volejbols 1982
664 Zeberliņa Ineta volejbols 1982
665 Lāce Ilze volejbols 1982
666 Tīna Daiga volejbols 1982
667 Zaķe Daiga volejbols 1982
668 Gustovska Agita volejbols 1982
669 Krieviņš Guntars volejbols 1982
670 Helmanis Vairis volejbols 1982
671 Rubis Indulis volejbols 1982
672 Šubes Uģis volejbols 1982
673 Būdenieks Jānis volejbols 1982
674 Skoboļevs Ēriks volejbols 1982
675 Jaunzems Aigars volejbols 1982
676 Birzulis Aigars volejbols 1982
677 Justs Juris volejbols 1982
678 Urtiņš Aldis volejbols 1982
679 Biezitis Jānis volejbols 1982
680 Ieriķis Harijs volejbols 1982
681 Švāģeris Roberts volejbols 1982
682 Tindenovskis Aldis volejbols 1982
683 Laizāns Andris vieglatlētika 1983
684 Millers Raivis vieglatlētika 1983
685 Lagzdiņš Uģis riteņbraukšana 1983
686 Tomsons Valdis riteņbraukšana 1983
687 Sokolovska Elita volejbols 1983
688 Rozentāle Laima volejbols 1983
689 Jeromānova Silva volejbols 1983
690 Sūnberba Selga volejbols 1983
691 Anužis Romāns volejbols 1983
692 Benefelds Artis volejbols 1983
693 Eglītis Ainis volejbols 1983
694 Juriks Gints volejbols 1983
695 Ličāgins Vladimirs volejbols 1983
696 Vicinska Liesma volejbols 1983
697 Škromulis Ervīns šahs 1983
698 Grīnberga Silva volejbols 1983
698 Eglītis Agris vieglatlētika 1984
699 Mediņš Ainars vieglatlētika 1984
700 Megne Marita vieglatlētika 1984
701 Grīniņš Raimonds vieglatlētika 1984
702 Rozenbergs Ainars vieglatlētika 1984
703 Zenbergs Māris vieglatlētika 1984
704 Stirāne Vita vieglatlētika 1984
722 Leināte Inese vieglatlētika 1984
705 Dēliņš Raivo riteņbraukšana 1984
706 Temjaševs Leonīds galda teniss 1984
707 Buldigina Inga galda teniss 1984
708 Palkanovs Oļegs galda teniss 1984
709 Šlankenberga Antra galda teniss 1984
710 Mežraupa Jana galda teniss 1984
711 Ķirsone Antra basketbols 1984
712 Pauliņa Vaiva basketbols 1984
713 Kleinberga Anda basketbols 1984
714 Urbāne Antra basketbols 1984
715 Balodis Dzintars šahs 1984
716 Jansons Uģis šahs 1984
717 Andersons Uldis volejbols 1984
718 Roze Andis volejbols 1984
719 Kudors Dainis volejbols 1984
720 Baukše Inga volejbols 1984
721 Tobija Sanita volejbols 1984
722 Pauļukova Vineta basketbols 1985
723 Bumbule Sanita basketbols 1985
724 Čīma Agrita basketbols 1985
725 Reinsone Renāte basketbols 1985
726 Veidemane Laila basketbols 1985
727 Menģe Gundega basketbols 1985
728 Brauna Ligita basketbols 1985
729 Klammere Una basketbols 1985
730 Pētersons Ivars vieglatlētika 1985
731 Abersons Māris vieglatlētika 1985
732 Doniņš Andis vieglatlētika 1985
733 Erts Pēteris vieglatlētika 1985
734 Rozentāls Ritvars vieglatlētika 1985
735 Ošenieks Aigars vieglatlētika 1985
736 Eihmanis Armands vieglatlētika 1985
737 Kiričenko Andrejs vieglatlētika 1985
738 Kaļiņins Juris šahs 1985
739 Šķēle Andis šahs 1985
740 Lāce Baiba šahs 1985
741 Mellere Elita šahs 1985
742 Ronis Aivis šahs 1985
743 Dreijers Artis šahs 1985
744 Šuvalovs Ivars galda teniss 1985
745 Petrovs Igors galda teniss 1985
746 Belausenko Igors galda teniss 1985
747 Solmaņins Oļegs galda teniss 1985
748 Ozola Ina volejbols 1985
749 Dobele Ina volejbols 1985
750 Megnis Dzintars riteņbraukšana 1985
751 Bensone Gunita volejbols 1986
752 Brēdiņe Gunta volejbols 1986
753 Grīniņa Jana volejbols 1986
754 Jakubovska Gundega volejbols 1986
755 Kalniņa Aiga volejbols 1986
756 Kārkliņa Anda volejbols 1986
757 Kerute Vega volejbols 1986
758 Tīruma Inita volejbols 1986
759 Zudāne Laila volejbols 1986
760 Šperliņš artis volejbols 1986
761 Pakulis Valdis šahs 1986
762 Briedis Mārtiņš šahs 1986
763 Petrovs Viktors galda teniss 1986
764 Orlovs Sergejs galda teniss 1986
765 Miškins Donāts galda teniss 1986
766 Burtniece Jana volejbols 1987
767 Neiberga Mārica volejbols 1987
768 Reimane Vēsma volejbols 1987
769 Helmane Marita volejbols 1987
770 Šteina Daiga volejbols 1987
771 Vikmane Dace volejbols 1987
772 Vilciņa Aiga volejbols 1987
773 Flīgere Sandra volejbols 1987
774 Āboliņš Māris volejbols 1987
775 Krūklis Aldis volejbols 1987
776 Salmiņš Anrijs volejbols 1987
777 Meļķis Jānis volejbols 1987
778 Miķelsons Aigars volejbols 1987
779 Čičerenkova Ludmila galda teniss 1987
780 Students Aivis šahs 1987
781 Briede Ilze šahs 1987
782 Kūlainis Igo šahs 1987
783 Treimane Inga šahs 1987
784 Ķemers Andis šahs 1987
785 Apinis Raitis šahs 1987
786 Šmits Ronalds šahs 1987
787 Skudra Ringolds riteņbraukšana 1987
788 Osvalde Liene vieglatlētika 1987
789 Mocāne Elīna volejbols 1988
790 Jēkabsone Santa volejbols 1988
791 Rāvalde Dace volejbols 1988
792 Ēķe Anda volejbols 1988
793 Gertnere Sanita volejbols 1988
794 Andersone Jana volejbols 1988
795 Lastenieks Uģis volejbols 1988
796 Kudors Andis volejbols 1988
797 Kurzemniece Arta volejbols 1988
798 Palace Anita volejbols 1988
799 Vēbere Daiga volejbols 1988
800 Strupule Daiga volejbols 1988
801 Aišpure Viktorija volejbols 1988
802 Lūka Aiga volejbols 1988
803 Gudiņš Andris volejbols 1988
804 Eida Aivis volejbols 1988
805 Linde Gatis volejbols 1988
806 Dupats Sandris riteņbraukšana 1988
807 Kraulis Alvis riteņbraukšana 1988
808 Mitenieks Matīss šahs 1988
809 Guba Juris šahs 1988
810 Kapare Evija šahs 1988
811 Grasis Jānis šahs 1988
812 Bredovska Evita šahs 1988
813 Jansons Agris šahs 1988
814 Svēte Arnis šahs 1988
815 Barkāne Aija vieglatlētika 1988
816 Vineta Pūkaine vieglatlētika 1988
817 Dūdiņa Sniedzīte vieglatlētika 1988
818 Kuplā Anita vieglatlētika 1988
819 Lase Dzintra vieglatlētika 1988
820 Vēze Daiga vieglatlētika 1988
821 Stirāne Dare vieglatlētika 1988
822 Ernstsone Dace vieglatlētika 1988
823 Lasmanis Mārtiņš vieglatlētika 1988
824 Štro Nataša vieglatlētika 1988
825 Pinkulis Māris riteņbraukšana 1989
826 Muižnieks Armands riteņbraukšana 1989
827 Bensons Aldis riteņbraukšana 1989
828 Rungevics Uldis šahs 1989
829 Kūlainis Sandijs šahs 1989
830 Burkevica Ilze šahs 1989
831 Dzintars Normunds šahs 1989
832 Kleimanis Indulis volejbols 1989
833 Rutkis Jānis volejbols 1989
834 Sultānovs Artūrs volejbols 1989
835 Grinbergs Jānis volejbols 1989
836 Zavičkis Andris volejbols 1989
837 Gorsvāns Arnis volejbols 1989
838 Stieģelis Uldis volejbols 1989
839 Sokolovskis Nauris volejbols 1989
840 Līniņš Uldis volejbols 1989
841 Pavļukova Ilze volejbols 1990
842 Āķītis Edmunds volejbols 1990
843 Linkevičs Normunds volejbols 1990
844 Linde Mārtiņš volejbols 1990
845 Zēlavs Jānis volejbols 1990
846 Mocāns Māris volejbols 1990
847 Storķis Ģirts volejbols 1990
848 Jegoršins Edmunds volejbols 1990
849 Liparts Ivo volejbols 1990
850 Uļjānovs Egīls volejbols 1990
851 Skudra Ģirts volejbols 1990
852 Bračs Valdis volejbols 1990
853 Šperliņa Everita volejbols 1990
854 Krūtiņa Ilze volejbols 1990
855 Oliņa Zanda volejbols 1990
856 Saika Gunita volejbols 1990
857 Zavicka Agita volejbols 1990
858 Fridriksone Ina volejbols 1990
859 Tjarve Kristīne šahs 1990
860 Gertners Viesturs šahs 1990
861 Kalniņš Guntis riteņbraukšana 1990
862 Maļinovskis Mareks riteņbraukšana 1990
863 Evita Silīzina volejbols 1991
864 Lana Kenerte volejbols 1991
865 Ieva Vaivade vieglatlētika 1991
866 Irita Immere vieglatlētika 1991
867 Romāns Vainšteins riteņbraukšana 1991
868 Egliņa Laura volejbols 1992
869 Dzalba Gunta volejbols 1992
870 Vītola Gunda volejbols 1992
871 Pulkstene Sandra volejbols 1992
872 Zīrupa Dzintra volejbols 1992
873 Mārtiņš Vološčuks riteņbraukšana 1992
874 Kaminskis Ronalds vieglatlētika 1992
875 Vilerts Jānis šahs 1992
876 Freiberga Daiga šahs 1992
877 Fogele Aiga volejbols 1992
878 Jansone Inguna volejbols 1992
879 Dimitrijeva Inga volejbols 1992
880 Odzolēviča Ieva volejbols 1992
881 Birkvalde Mudīte volejbols 1992
882 Tinte Ingrīda volejbols 1992
883 Martinsena Aiga volejbols 1992
884 Apse Inita volejbols 1992
885 Poikāne Sandra volejbols 1992
886 Gudiņa Ilze volejbols 1992
887 Štenberga Iveta šahs 1993
888 Jomanta Signe šahs 1993
889 Ziņģis Uģis vieglatlētika 1993
890 Blanks Raimonds vieglatlētika 1993
891 Porgaile Aija vieglatlētika 1993
892 Vidmane Ieva vieglatlētika 1993
893 Valtere Ilze volejbols 1993
894 Martinsena Vita volejbols 1993
895 Krūtiņa Dace volejbols 1993
896 Rutka Ilva volejbols 1993
897 Egle Evita volejbols 1993
898 Svārupe Ligita volejbols 1993
899 Grāvere Agita volejbols 1993
900 Kunga Ilze volejbols 1993
901 Kristolds Kaspars volejbols 1993
902 Mihnēvičs Uģis riteņbraukšana 1993
903 Štrauss Mārtiņš riteņbraukšana 1993
904 Gotlands Jānis riteņbraukšana 1993
905 Kalvis Kleinbergs riteņbraukšana 1993
906 Jana Brence šahs 1994
907 Māris Šteinbergs šahs 1994
908 Austris Rinmanis šahs 1994
909 Uģis Liepiņš galda teniss 1994
910 Juris Vanags galda teniss 1994
911 Valcis Mareks vieglatlētika 1994
912 Inga Jasaite vieglatlētika 1994
913 Iveta Flesnere vieglatlētika 1994
914 Ivars Heidemanis vieglatlētika 1994
915 Āķītis Māris vieglatlētika 1994
916 Vidovska Sigita vieglatlētika 1994
917 Ieva Lāma volejbols 1994
918 Karīna Cinkuss volejbols 1994
919 Rinalds Dadeiks volejbols 1994
920 Jānis Arājums volejbols 1994
921 Uldis Cīrulis volejbols 1994
922 Kaspars Ēķis volejbols 1994
923 Ģirts Kapleitis volejbols 1994
924 Raivis Aleksējevs volejbols 1994
925 Andris Krūmiņš volejbols 1994
926 Kaspars Matutis volejbols 1994
927 Vilerts Aivars šahs 1995
928 Jomanta Inga šahs 1995
929 Saučuka Ilze šahs 1995
930 Koloda Ineta šahs 1995
931 Skujāns Ģirts šahs 1995
932 Osmolovskis Ģirts šahs 1995
933 Eida Dace volejbols 1995
934 Logina Kristīne volejbols 1995
935 Grišānova Inese volejbols 1995
936 Kļava Evija volejbols 1995
937 Dreimanis Māris volejbols 1995
938 Vīgante Sandra volejbols 1995
939 Eglīte Nellija volejbols 1995
940 Šalme Kristīne volejbols 1995
941 Grišānova Kristīne volejbols 1995
942 Akula Māris riteņbraukšana 1995
943 Austere Evita vieglatlētika 1995
944 Prūse Ilze vieglatlētika 1995
945 Tomševics Mārtiņš vieglatlētika 1995
946 Nauris Feldmanis šahs 1996
947 Kaspars Sīlis šahs 1996
948 Indars Lieģis šahs 1996
949 Mareks Treimanis šahs 1996
950 Andris Reiss riteņbraukšana 1996
951 Jana Kļaviņa volejbols 1996
952 Evita Egle volejbols 1996
953 Envija Švanberga volejbols 1996
954 Zane Ēķe volejbols 1996
955 Zane Aploka volejbols 1996
956 Monta Neilande volejbols 1996
957 Guntis Brālītis vieglatlētika 1996
958 Artis Cīrulis volejbols 1996
959 Raimonds Zīverts volejbols 1996
960 Māris Knipševics volejbols 1996
961 Aivis Mirbahs volejbols 1996
962 Baiba Blumberga vieglatlētika 1997
963 Ilze Vanaga vieglatlētika 1997
964 Jānis Valdmanis riteņbraukšana 1997
965 Agris Kimbors riteņbraukšana 1997
966 Renārs Osis šahs 1997
967 Madars Kupels šahs 1997
968 Ingus Priedītis šahs 1997
969 Viktors Zvaničs volejbols 1997
970 Regnārs Kristolds volejbols 1997
971 Edgars Sebežs volejbols 1997
972 Gints Grāveris volejbols 1997
973 Kaspars Renkops volejbols 1997
974 Marika Mihailova galda teniss 1998
975 Aiga Pļavniece šahs 1998
976 Zane Valtere volejbols 1998
977 Marika Grīniņa volejbols 1998
978 Linda Ukstiņa volejbols 1998
979 Kristīne Šternberga volejbols 1998
980 Līga Mūrniece volejbols 1998
981 Vilnis Egle riteņbraukšana 1998
982 Uldis Kārkliņš riteņbraukšana 1998
983 Daiga Valkovska vieglatlētika 1998
984 Elīna Mežance vieglatlētika 1998
985 Jānis Miņins vieglatlētika 1998
986 Sandis Brālītis vieglatlētika 1998
987 Lita Lasteniece volejbols 1998
988 Baiba Ķuze volejbols 1998
989 Ilona Stepiņa volejbols 1998
990 Inga Reinkopa volejbols 1998
991 Sanita Skara volejbols 1998
992 Mārtiņš Vēbers volejbols 1998
993 Inga Ostrovska šahs 1998
994 Dace Stupāne vieglatlētika 1998
995 Inga Vētra volejbols 1999
996 Ilonda Gāliņa volejbols 1999
997 Mārtiņš Grīniņš volejbols 1999
998 Andis Dzalbs volejbols 1999
999 Valdis Zvaričs volejbols 1999
1000 Aigars Brūveris vieglatlētika 1999
1001 Raitis Freimanis vieglatlētika 1999
1002 Nellija Feldmane šahs 1999
1003 Māra Kapleite volejbols 2000
1004 Signe Štrale volejbols 2000
1005 Laura Kukule volejbols 2000
1006 Liene Sprūde volejbols 2000
1007 Laura Ķule volejbols 2000
1008 Una Berga volejbols 2000
1009 Inga Grīnvalde volejbols 2000
1010 Gita Reimane volejbols 2000
1011 Baiba Herbsta volejbols 2000
1012 Ivars Ķezberis volejbols 2000
1013 Māris Veits volejbols 2000
1014 Sandis Fridrihsons volejbols 2000
1015 Atis Ņunēvičs volejbols 2000
1016 Egīls Milts volejbols 2000
1017 Sandis Andrējevs volejbols 2000
1018 Gatis Kristovskis volejbols 2000
1019 Jānis Štrāls volejbols 2000
1020 Andris Eisaks volejbols 2000
1021 Evita Blūma galda teniss 2000
1022 Mārtiņš Rolavs šahs 2000
1023 Gints Šteinbergs šahs 2000
1024 Dana Reizniece šahs 2000
1025 Kaspars Alvaters riteņbraukšana 2000
1026 Oļegs Meļehs riteņbraukšana 2000
1027 Mārtiņš Šneiders riteņbraukšana 2000
1028 Artūrs Zazerskis riteņbraukšana 2000
1029 Gatis Bukāts volejbols 2000
1030 Mārtiņš Ješkevics volejbols 2000
1031 Normunds Liepnieks volejbols 2000
1032 Andris Šķēle volejbols 2000
1033 Uģis Brūderis volejbols 2000
1034 Jānis Reinkops volejbols 2001
1035 Juris Alhimovičs volejbols 2001
1036 Ginters Švānbergs volejbols 2001
1037 Andis Štrāls volejbols 2001
1038 Sandis Kapleitis volejbols 2001
1039 Mārcis Rožkalns volejbols 2001
1040 Laura Žagata volejbols 2001
1041 Krista Reinfelde volejbols 2001
1042 Jana Roze volejbols 2001
1043 Ģirts Pavlovs volejbols 2001
1044 Inga Kožarēnoka vieglatlētika 2001
1045 Baiba Āboltiņa vieglatlētika 2001
1046 Santa Brūkle vieglatlētika 2001
1047 Aira Liepa vieglatlētika 2001
1048 Ance Alkšņuzariņa vieglatlētika 2001
1049 Cinis Artūrs šahs 2001
1050 Ģirts Miksons šahs 2002
1051 Agnese Knipēna šahs 2002
1052 Liene Āboliņa šahs 2002
1053 Līga Junkere volejbols 2002
1054 Ligunda Kurīlova volejbols 2002
1055 Artūrs Kasparenko volejbols 2002
1056 Kristaps Miezājs volejbols 2002
1057 Aivis Šēns volejbols 2002
1058 Baiba Cine volejbols 2002
1059 Viktorija Reine volejbols 2002
1060 Gints Bukāts volejbols 2002
1061 Andrejs Uzulēns riteņbraukšana 2002
1062 Dzintars Ozoliņš riteņbraukšana 2002
1063 Oskars Rungevics basketbols 2002
1064 Andrejs Zozuļa basketbols 2002
1065 Aivars Jurševskis basketbols 2002
1066 Gatis Mikans šahs 2002
1067 Mārtiņš Brizga volejbols 2003
1068 Mārtiņš Strēlis volejbols 2003
1069 Toms Grāvelis volejbols 2003
1070 Jānis Mikans volejbols 2003
1071 Krists Kviesis volejbols 2003
1072 Jānis Kārkliņš volejbols 2003
1073 Kristīne Urbāne volejbols 2003
1074 Karīna Sprūde volejbols 2003
1075 Guna Lapiņa volejbols 2003
1076 Iveta Heinacka volejbols 2003
1077 Zane Mazā volejbols 2003
1078 Zanda Krastiņa  volejbols 2003
1079 Andris Grīnbergs vieglatlētika 2003
1080 Evita Strazdiņa vieglatlētika 2003
1081 Ainārs Škapars vieglatlētika 2003
1082 Tomass Viesturs dambrete 2003
1083 Puzarele Ilze dambrete 2003
1084 Linda Krūmiņa šahs 2003
1085 Daiga Ernstone šahs 2003
1086 Līga Felšava šahs 2003
1087 Elīna Slišāne šahs 2003
1088 Artūrs Feldmanis šahs 2003
1089 Gatis Kuršinskis basketbols 2003
1090 Inguss Jankevičs basketbols 2003
1091 Māris Ķēde vieglatlētika 2003
1092 Vitālijs Zagorskis vieglatlētika 2003
1093 Kristaps Kerens galda teniss 2003
1094 Kristīne Mūrniece vieglatlētika 2004
1095 Gunārs Jēkabsons vieglatlētika 2004
1096 Kaspars Vētra  vieglatlētika 2004
1097 Dace Liepiņa volejbols 2004
1098 Elva Grāvelsone volejbols 2004
1099 Kristīne Miķelsone volejbols 2004
1100 Dina Talmazama volejbols 2004
1101 Guntis Dembovskis volejbols 2004
1102 Āris Zanders futbols 2004
1103 Madars Jankevics futbols 2004
1104 Viktors Jakovļevs riteņbraukšana 2004
1105 Edgars Štāls dambrete 2004
1106 Jānis  Āboliņš šahs 2004
1107 Jānis Stengrēvics basketbols 2004
1108 Artis Kilēvics basketbols 2004
1109 Aivars Knapšis basketbols 2004
1110 Andris Megnis basketbols 2004
1111 Santa Gorsvāne volejbols 2004
1112 Baiba Raģe šahs 2004
1113 Agris Zemītis basketbols 2004
1114 Ansis Strautiņš šahs 2005
1115 Linda Cukura šahs 2005
1116 Linda Linķe šahs 2005
1117 Vilis Pirtnieks šahs 2005
1118 Arnis Ļeļs galda teniss 2005
1119 Aleksandrs Astaševskis riteņbraukšana 2005
1120 Andris Dmitrijevs riteņbraukšana 2005
1121 Marians Srads riteņbraukšana 2005
1122 Ilze Mediņa vieglatlētika 2005
1123 Ilze Jēkabsone vieglatlētika 2005
1124 Zaiga Biģele vieglatlētika 2005
1125 Anna Uzulēna vieglatlētika 2005
1126 Ingus Janevics vieglatlētika 2005
1127 Nauris Ješkevics vieglatlētika 2005
1128 Mārtiņš Kraskurs dambrete 2005
1129 Dāvis Kleinbergs dambrete 2005
1130 Gunta Stepena dambrete 2005
1131 Anete Erba volejbols 2005
1132 Zane Kārkliņa volejbols 2005
1133 Zane Garokalne volejbols 2005
1134 Anda Meirupska volejbols 2005
1135 Ilze Skrastiņa volejbols 2005
1136 Jānis Stukuls volejbols 2005
1137 Ģirts Putniņš volejbols 2005
1138 Renārs Ukstiņš volejbols 2005
1139 Toms Šmēdiņš  volejbols 2005
1140 Ingus Košuks volejbols 2005
1141 Rihards Rutks volejbols 2005
1142 Andris Liseckis volejbols 2005
1143 Nauris Bergs volejbols 2005
1144 Elvis Līdums volejbols 2005
1145 Andris Kronlaks volejbols 2005
1146 Nikolajs Kasparenko volejbols 2005
1147 Raivis Pukinskis volejbols 2005
1148 Andris Freimanis basketbols 2005
1149 Juris Tovstuļaks basketbols 2005
1150 Mārtiņš Grots volejbols 2005
1151 Elga Ose vieglatlētika 2006
1152 Janeta Turka vieglatlētika 2006
1153 Juris Budņikovs vieglatlētika 2006
1154 Uģis Eida vieglatlētika 2006
1155 Andrejs Rute riteņbraukšana 2006
1156 Viesturs Lukševics riteņbraukšana 2006
1157 Jānis Uzulēns riteņbraukšana 2006
1158 Elīna Zīle dambrete 2006
1159 Jānis Skābardis futbols 2006
1160 Guntars Rumbenieks futbols 2006
1161 Raitis Grablovskis futbols 2006
1162 Kaspars Cimmermanis futbols 2006
1163 Jānis Čače futbols 2006
1164 Tomass Tāramē volejbols 2006
1165 Deniss Vitkovskis volejbols 2006
1166 Daira Zauere volejbols 2006
1167 Ilze Smidrovska volejbols 2006
1168 Evija Sējēja volejbols 2006
1169 Kristīne Pleiša volejbols 2006
1170 Jānis Ješkevics volejbols 2006
1171 Jānis Šmēdiņš volejbols 2006
1172 Dana Reizniece šahs 2006
1173 Arita Strade šahs 2006
1174 Liene Leimane volejbols 2006
1175 Diāna Šēna  volejbols 2007
1176 Samanta Bāra  volejbols 2007
1177 Ilze Kučka  volejbols 2007
1178 Sintija Ķule  volejbols 2007
1179 Edgars Mucenieks  volejbols 2007
1180 Oskars Kožarenoks  volejbols 2007
1181 Jānis Behmanis-Bergmanis  volejbols 2007
1182 Jānis Jaunzems  volejbols 2007
1183 Artis Kronbergs  volejbols 2007
1184 Ēriks Gulbis  volejbols 2007
1185 Mareks Zutis  volejbols 2007
1186 Līga Dupate  volejbols 2007
1187 Elīna Rudovska  šahs 2007
1188 Māra Pucena  šahs 2007
1189 Intars Bergmanis  šahs 2007
1190 Gerda Ņevska  šahs 2007
1191 Andris Diržininks  šahs 2007
1192 Artūrs Šternbergs  futbols 2007
1193 Māris Ivanovs  futbols 2007
1194 Aivis Kalniņš  futbols 2007
1195 Raimonds Dvarons  futbols 2007
1196 Rolands Iesaliņš  futbols 2007
1197 Jānis Pētersons  vieglatlētika 2007
1198 Lauris Rimaševskis  vieglatlētika 2007
1199 Līga Bindare  vieglatlētika 2007
1200 Artūrs Sedliņš  vieglatlētika 2007
1201 Māris Stumbris  riteņbraukšana 2007
1202 Mārtiņš Lagzdiņš  basketbols 2007
1203 Guntis Jurševskis  basketbols 2007
1204 Mārtiņš Salms  dambrete 2007
1205 Dāvis Lodziņš šahs 2008
1206 Jurģis Kūliņš šahs 2008
1207 Māris Beņķis šahs 2008
1208 Ilze Stankevica šahs 2008
1209 Mārtiņš Alutis šahs 2008
1210 Anete Midrijāne vieglatlētika 2008
1211 Laura Rasmane vieglatlētika 2008
1212 Kaspars Poriņš vieglatlētika 2008
1213 Agnis Baumanis vieglatlētika 2008
1214 Toms Justs vieglatlētika 2008
1215 Līga Pakalne vieglatlētika 2008
1216 Agnese Medne volejbols 2008
1217 Ingrīda Zauere volejbols 2008
1218 Madara Kāpostiņa volejbols 2008
1219 Normunds Zariņš riteņbraukšana 2008
1220 Kristaps Zuzāns riteņbraukšana 2008
1221 Evita Zīle dambrete 2008
1222 Nauris Brantevics dambrete 2008
1223 Matīss Ozoliņš futbols 2008
1224 Oskars Vītoliņš volejbols 2008
1225 Gatis Lagzdiņš volejbols 2008
1226 Jānis Millers volejbols 2008
1227 Toms Lapsa basketbols 2008
1228 Toms Erbs basketbols 2008
1229 Jurģis Svilpe basketbols 2008
1230 Ivo Demčuks volejbols 2008
1231 Mārtiņš Līdums volejbols 2008
1232 Kristaps Bērsons volejbols 2008
1233 Andris Bahmanis volejbols 2008
1234 Artis Vilbrants volejbols 2008
1235 Elīna Sisina vieglatlētika 2008
1236 Monta Bitiniece vieglatlētika 2008
1237 Inta Zaļmeža vieglatlētika 2008
1238 Baiba Bergmane vieglatlētika 2008
1239 Einārs Jonelis vieglatlētika 2008
1240 Raivo Behmanis volejbols 2008
1241 Uģis Svažs vieglatlētika 2008
1242 Māris Bite basketbols 2009
1243 Austris Laizāns basketbols 2009
1244 Kārlis Osis basketbols 2009
1245 Toms Zatlers basketbols 2009
1246 Gatis Šusters basketbols 2009
1247 Madara Kalniņa šahs 2009
1248 Ilze Klints šahs 2009
1249 Aiva Baumane vieglatlētika 2009
1250 Rūta Pucena vieglatlētika 2009
1251 Elvijs Ješkevics vieglatlētika 2009
1252 Jānis Klāsons vieglatlētika 2009
1253 Deins Freijs vieglatlētika 2009
1254 Jolanta Sedliņa vieglatlētika 2009
1255 Kaspars Šulcs dambrete 2009
1256 Ance Medne dambrete 2009
1257 Sandra Berga volejbols 2009
1258 Jānis Vītoliņš volejbols 2009
1259 Jānis Pāvilaitis volejbols 2009
1260 Aivis Benefelds volejbols 2009
1261 Edgars Stieģelis volejbols 2009
1262 Jurģis Stukuls riteņbraukšana 2009
1263 Dzintars Ausmanis riteņbraukšana 2009
1264 Ronalds Bergholcs galda teniss 2009
1265 Toms Rozentāls futbols 2009
1266 Pēteris Gailāns dambrete 2010
1267 Āris Brantevics dambrete 2010
1268 Andris Girgensons dambrete 2010
1269 Gatis Neimanis dambrete 2010
1270 Matīss Timofejevs futbols 2010
1271 Artūrs Siliņš riteņbraukšana 2010
1272 Raivis Skujiņš riteņbraukšana 2010
1273 Raitis Kārkliņš riteņbraukšana 2010
1274 Marģers Kāns vieglatlētika 2010
1275 Mārtiņš Ruņenieks vieglatlētika 2010
1276 Dāvis Justs vieglatlētika 2010
1277 Oskars Skrinda vieglatlētika 2010
1278 Rasma Ķīvīte vieglatlētika 2010
1279 Mārtiņš Millers vieglatlētika 2010
1280 Jānis Astičs vieglatlētika 2010
1281 Gints Gustsons vieglatlētika 2010
1282 Dāvis Freimanis vieglatlētika 2010
1283 Signe Kalniņa volejbols 2010
1284 Diāna Vitkovska volejbols 2010
1285 Laila Dreimane volejbols 2010
1286 Kristiāna Krieviņa volejbols 2010
1287 Elīna Kronlaka volejbols 2010
1288 Zane Muceniece volejbols 2010
1289 Krista Žulpa volejbols 2010
1290 Elva Andersone volejbols 2010
1291 Zane Svēte volejbols 2010
1292 Ivo Laumanis volejbols 2010
1293 Edgars Liepājnieks volejbols 2010
1294 Jānis Linde volejbols 2010
1295 Māris Grīnbergs volejbols 2010
1296 Reinis Kalniņš volejbols 2010
1297 Lauris Svars volejbols 2010
1298 Aigars Eglītis volejbols 2010
1299 Olafs Perševics volejbols 2010
1300 Mārtiņš Eglītis basketbols 2010
1301 Jurģis Birze basketbols 2010
1302 Lauris Hercenbergs basketbols 2010
1303 Roberts Jansons basketbols 2010
1304 Kristaps Eglītis basketbols 2010
1305 Agate Doniņa vieglatlētika 2011
1306 Līga Freiberga vieglatlētika 2011
1307 Zane Grīnberga vieglatlētika 2011
1308 Anda Zvingule vieglatlētika 2011
1309 Aivis Štoks vieglatlētika 2011
1310 Sandis Veigelts vieglatlētika 2011
1311 Jurģis Celmiņš riteņbraukšana 2011
1312 Jānis Stonis riteņbraukšana 2011
1313 Endijs Blūms riteņbraukšana 2011
1314 Anna Stepena dambrete 2011
1315 Kristaps Blūms futbols 2011
1316 Kaspars Apinis futbols 2011
1317 Lauris Blīgzna futbols 2011
1318 Andris Osis futbols 2011
1319 Krists Ginters futbols 2011
1320 Raimonds Šabāns futbols 2011
1321 Kārlis Liepiņš šahs 2011
1322 Andis Maksimovs volejbols 2011
1323 Artis Ļutkus volejbols 2011
1324 Kārlis Pūpols volejbols 2011
1325 Artūrs Jankovskis volejbols 2011
1326 Liene Knupke volejbols 2011
1327 Krista Kraskura volejbols 2011
1328 Kitija Megne volejbols 2011
1329 Madara Zvejniece volejbols 2011
1330 Oskars Alhimovičš volejbols 2011
1331 Artjoms Zahārovs volejbols 2011
1332 Kate Krūkle volejbols 2011
1333 Kristīne Kaltniece volejbols 2011
1334 Toms Grasmanis Laše basketbols 2011
1335 Mārtiņš Štofregens basketbols 2011
1336 Artūrs Linde basketbols 2011
1337 Miķelis Pušilovs basketbols 2011
1338 Artūrs Pšečenko basketbols 2012
1339 Kārlis Komarovskis basketbols 2012
1340 Toms Ķezberis basketbols 2012
1341 Ieva Brantevica dambrete 2012
1342 Kalvis Rumbenieks dambrete 2012
1343 Ieva Lepse galda teniss 2012
1344 Andris Juška šahs 2012
1345 Uģis Jocis vieglatlētika 2012
1346 Maulis Dāvis vieglatlētika 2012
1347 Kristaps Kaltnieks volejbols 2012
1348 Sandris Gulbis volejbols 2012
1349 Raivis Volkonovskis volejbols 2012
1350 Dāvis Andersons volejbols 2012
1351 Kaspars Gertners volejbols 2012
1352 Raivo Dabiņš volejbols 2012
1353 Rolands Bērziņš volejbols 2012
1354 Gatis Abersons volejbols 2012
1355 Lauma Knupke volejbols 2012
1356 Ieva Zubriļena volejbols 2012
1357 Baiba Kazakova volejbols 2012
1358 Eva Jakubenoka volejbols 2012
1359 Ieva Rutka volejbols 2012
1360 Paula Svara volejbols 2012
1361 Dita Veita volejbols 2012
1362 Arta Vītola volejbols 2012
1363 Ilze Jonase volejbols 2012
1364 Krista Štrausa vieglatlētika 2013
1365 Anna Abersone vieglatlētika 2013
1366 Zane Andersone vieglatlētika 2013
1367 Eduards Mitenieks basketbols 2013
1368 Toms Tumpelis basketbols 2013
1369 Marta Kāne šahs 2013
1370 Inga Grīniņa šahs 2013
1371 Sintija Neščadima šahs 2013
1372 Edgars Skore galda teniss 2013
1373 Emīls Vite futbols 2013
1374 Uģis Vilnītis futbols 2013
1375 Ilze Blūma volejbols 2013
1376 Santa Terpa volejbols 2013
1377 Uģis Kalašņikovs volejbols 2013
1378 Mārtiņš Arājums volejbols 2013
1379 Roberts Emerbergs volejbols 2013
1380 Oļegs Kricaks volejbols 2013
1381 Raimonds Kungs volejbols 2013
1382 Edgars Rutkis volejbols 2013
1383 Krists Neilands riteņbraukšana 2013
1384 Kristaps Būdenieks riteņbraukšana 2013
1385 Kristaps Grūslis riteņbraukšana 2013
1386 Alvis Kaltnieks florbols 2013
1387 Pēteris Birznieks florbols 2013
1388 Arvis Krafts basketbols  2014
1389 Krists Kleinbergs futbols 2014
1390 Jānis Timofejevs futbols 2014
1391 Kaspars Cinis šahs 2014
1392 Edgars Katšens šahs 2014
1393 Āris Lindemans šahs 2014
1394 Baiba Podniece vieglatlētika 2014
1395 Marta Pūliņa Cine vieglatlētika 2014
1396 Elvita Vēze vieglatlētika 2014
1397 Krista Paula Zaķe vieglatlētika 2014
1398 Krists Bergmanis florbols 2014
1399 Emīls Čalkovs florbols 2014
1400 Niklāvs Ērcītis florbols 2014
1401 Imants Leons Stepens  florbols 2014
1402 Didzis Šūpulnieks florbols 2014
1403 Dāvis Bože florbols 2014
1404 Kaspars Štromanis florbols 2014
1405 Jorens Stepanovs florbols 2014
1406 Dāvis Fjodorovs volejbols 2014
1407 Māris Lancmanis volejbols 2014
1408 Toms Veldre volejbols 2014
1409 Laura Fogele volejbols 2014
1410 Gerda Pavloviča volejbols 2014
1411 Renāte Ansonska volejbols 2014
1412 Linda Jakobsone volejbols 2014
1413 Ieva Šneidere volejbols 2014
1414 Pēteris Sīlis vieglatlētika 2015
1415 Marks Pitkevics galda teniss 2015
1416 Kristers Kravinskis galda teniss 2015
1417 Klāvs Zītars šahs 2015
1418 Elvis Beloborodovs  futbols 2015
1419 Roberts Pēkšens futbols 2015
1420 Patrīcija Sāra Olte vieglatlētika 2015
1421 Agnija Putniņa vieglatlētika 2015
1422 Dāvis Jansons vieglatlētika 2015
1423 Kristaps Abersons vieglatlētika 2015
1424 Toms Raikstiņš vieglatlētika 2015
1425 Raimonds Liniņš volejbols 2015
1426 Reinis Grīnbergs volejbols 2015
1427 Sandis Arājums volejbols 2015
1428 Bruno Jāzeps Zalāns volejbols 2015
1429 Klāvs Kairo volejbols 2015
1430 Jurģis Pēteris Eglītis volejbols 2015
1431 Kārlis Kauliņš volejbols 2015
1432 Zane Frīdenberga galda teniss 2015
1433 Elza Elīza Garokalna dambrete 2016
1434 Elvijs Podnieks vieglatlētika 2016
1435 Edgars Zinģis vieglatlētika 2016
1436 Deivids Agriņš volejbols 2016
1437 Mārtiņš Gecs volejbols 2016
1438 Ralfs Grāveris Prenclavs volejbols 2016
1439 Rinalds Kārlsons volejbols 2016
1440 Kārlis Kliemanis volejbols 2016
1441 Deivids Stupiņš volejbols 2016
1442 Aleksis Bosjonoks futbols 2016
1443 Andis Grundmanis futbols 2016
1444 Raitis Silarājs futbols 2016
1445 Raivis Lapiņš futbols 2016
1446 Kristers Ābele futbols 2016
1447 Ritvars Jušķins futbols 2016
1448 Klāvs Kārlis Kovaļš futbols 2016
1449 Toms Andersons volejbols 2017
1450 Gustavs Jorens Kirhners volejbols 2017
1451 Kristians  Milzarājs volejbols 2017
1452 Aigars Purmalis volejbols 2017
1453 Kristaps Šmits volejbols 2017
1454 Bruno Berkins volejbols 2017
1455 Paula Nikola Ņečiporuka volejbols 2017
1456 Sindija Bože volejbols 2017
1457 Edmunds Beks šahs 2017
1458 Dāvids Valters Benderskis dambrete 2017
1459 Laura Vilerte dambrete 2017
1460 Inga Melānija Birzniece galda teniss 2017
1461 Āris Incenbergs galda teniss 2017
1462 Liene Daškevica vieglatlētika 2017
1463 Jānis Vārna florbols 2017
1464 Linards Vimbsons florbols 2017
1465 Roberts Bambāns florbols 2018
1466 Arvus Feldmanis florbols 2018
1467 Madars Kerijs florbols 2018
1468 Mārcis Kronlaks florbols 2018
1469 Rūdolfs Ķīvītis florbols 2018
1470 Svens Lapčinskis florbols 2018
1471 Artūrs Pavlovskis florbols 2018
1472 Niklāvs Dvarons futbols 2018
1473 Artūrs Šternbergs futbols 2018
1474 Ričards Vēvers futbols 2018
1475 Renārs Megnis šahs 2018
1476 Kristaps Svēte šahs 2018
1477 Līva Jakobsone vieglatlētika 2018
1478 Janeks Rumbergs vieglatlētika 2018
1479 Niks Samauskis vieglatlētika 2018
1480 Ariana Freiberga volejbols 2018
1481 Anija Jurdža volejbols 2018
1482 Una Kazakova volejbols 2018
1483 Alise Dorbe volejbols 2018
1484 Rūta Linde volejbols 2018
1485 Beāte Paula Rudzīte volejbols 2018
1486 Niks Puriņš volejbols 2018
1487 Kristers Vēzis volejbols 2018
1488 Valdis Vilbrants volejbols 2018
1489 Jānis Jansons volejbols 2018
1490 Renārs Šeflers volejbols 2018
1491 Kristaps Gebauers galda teniss 2018
1492 Mārtiņš Kuršinskis galda teniss 2019
1493 Monta Jankovska vieglatlētika 2019
1494 Ērika Jēkabsone vieglatlētika 2019
1495 Kintija Jēkabsone vieglatlētika 2019
1496 Mareks Ņikiforovs vieglatlētika 2019
1497 Estere Lakija Jansone vieglatlētika 2019
1498 Lelde Mieze vieglatlētika 2019
1499 Auce Mūrniece vieglatlētika 2019
1500 Justīne Ansone dambrete 2020
1501 Kristofers Rolands Kangīzers futbols 2020
1502 Laine Lauva  galda teniss 2020
1503 Kristaps Citlavs vieglatlētika 2020
1504 Ralfs Kristers Zirnis vieglatlētika 2020
1505 Annija Paula Ansone vieglatlētika 2020
1506 Dana Daniela Dāvida vieglatlētika 2020
1507 Aleksis Meļņiks vieglatlētika 2020
1508 Ieva Lizete Rožkalna vieglatlētika 2020
1509 Kristiāns Skuruls vieglatlētika 2020
1510 Roberta Romāne volejbols 2020
1511 Ričards Romāns volejbols 2020
1512 Markuss Vološčuks volejbols 2020
1513 Jolanta Aina Stepanoviča volejbols 2020

1514

Samanta Santa Gruntiņa vieglatlētika

2020

1515

Aleksis Neimanis  dambrete 2021

1516

Artis Madars Rancāns  dambrete 2021

1517

Raiens Smirnovs  dambrete 2021

1518

Roberts Jānis Āboliņš  futbols 2021

1519

Miķelis Miks Buks  futbols 2021

1520

Markuss Kairišs futbols 2021

1521

Artūrs Osis  futbols 2021

1522

Kristaps Panovs futbols 2021

1523

Jorens Upenieks  futbols 2021

1524

Dāvis Avdjukevičs  galda teniss 2021

1525

Markuss Sīlis  galda teniss

2021

1526

Klāvs Anrijs Zariņš 

galda teniss

2021

1527

Rolands Freibergs 

šahs

2021

1528

Roberts Špiguns               

šahs

2021

1529

Aleksis Šteinbergs 

šahs

2021

1530

Līva Vaivade 

šahs

2021

1531

Anta Abersone

vieglatlētika

2021

1532

Amanda Jansone 

vieglatlētika

2021

1533

Krists Stepanovs 

vieglatlētika

2021

1534

Krists Olejarčiks

vieglatlētika

2021

1535

Sanija Vaskopa

vieglatlētika

2021

1536

Krista Brasla

vieglatlētika

2021

1537

Kristīne Grīnberga 

vieglatlētika

2021

1538

Emīls Līdaka

vieglatlētika

2021

1539

Krista Balgalve

volejbols

2021

1540

Līna Dzene

volejbols

2021

1541

Uva Eglīte

volejbols

2021

1542

Ance Jegore

volejbols

2021

1543

Arta Pole

volejbols

2021

1544

Arika Velde

volejbols

2021

1545

Ieva Zute

volejbols

2021

1546

Kaspars Ilsjāns

riteņbraukšana

2022

1547

Toms Vazdiķis

riteņbraukšana

2022

1548

Jēkabs Jansons

vieglatlētika

2022

1549

Ādams Ķesters 

vieglatlētika

2022

1550

Niks Maulis

vieglatlētika

2022

1551

Roberts Vītols 

vieglatlētika

2022

1552

Roberts Sorokins

vieglatlētika

2022

1553

Lauris Grīniņš 

vieglatlētika

2022

1554

Marta Anne Meistare 

volejbols

2022

1555

Karīna Berņa-Staša 

volejbols

2022

1556

Rebeka Rīna

volejbols

2022

1557

Ralfs Kudrovskis

volejbols

2022

1558

Francis Ernests Laškovs

volejbols

2022

1559

Klāvs Stebulis

volejbols

2022

1560

Eduards Stieģelis

volejbols

2022

1561

Dāvis Storķis

volejbols

2022

1562

Dāvis Valters

volejbols

2022

1563

Džonatans Baumanis

volejbols

2022

1564

Nils Zīle

volejbols

2022

1565

Kristians Fokerots

volejbols

2022