• + 371 63321942
 • sporta.skola@kuldiga.lv

2016./2017.

2016./2017.

KULDĪGAS NOVADA ATKLĀTĀS SKOLĒNU SACENSĪBAS SPORTĀ

2016. - 2017. mācību gadam 

 1. Mērķis un uzdevumi.
 • Veicināt sporta attīstību mācību iestādēs, kā arī skolēnu vispusīgu attīstību.
 • Iesaistīt skolēnus regulārās sporta nodarbībās, pilnveidot sacensību sistēmu.
 • Organizēt sporta sacensības dažādos sporta veidos starp novada un kaimiņu novadu skolām.  Noskaidrot un atbalstīt labākās un aktīvākās skolas, sporta skolotājus un audzēkņus.
 1. Apbalvošana.
 • Katru sacensību uzvarētājus apbalvo ar attiecīgās pakāpes diplomiem un  medaļām.
 • Pavasara krosa /1997.- 2004./, Jauno vieglatlētu daudzcīņas / 2005.-2008./ uzvarētājus apbalvo ar naudas prēmijām
 • Pilsētas skolām nav atļauts iekļaut komandā spēlētājus no jaunākām vecuma grupām!!!!!

Ja pieteikums nav nosūtīts līdz norādītajam laikam, organizatori var atteikt startu komandai vai dalībniekiem. Par komandas savlaicīgu un pareizu pieteikšanos atbildīgs sporta skolotājs

Uz katrām individuālajām sacensibām vārdiskā sastāva pieteikumi jāiesūta NE VĒLĀK KĀ pirmdienā līdz plkst.13.00 /attiecīgi pirms sacensībām - UZ NORĀDĪTO ADRESI /Iepriekšējā pieteikšanās komandu sacensībām – līdz piektdienai plkst.15.00

 Noteikumi.

 • katrās sacensībās vērtēšana notiek pēc attiecīgā sporta veida nolikuma.
 • Komandu sacensībās jāstartē vienādas krāsas sporta formās
 • Nav atļauts piedalīties sacensībās, ja komanda  vai dalībnieks ierodas bez skolotāja un  bez pieteikuma. 

 

N.

 

Sacensību nosaukums

 

Dz.gadi

 

Datums, laiks

 

Vieta

 

 

Noteikumi

 

Atbildīgais

 

1.

 

Vieglatlētika

 

1997-2000

2001-2002

2003-2004

Rezultāti

 

13.septembris

10:00

 

ģimnāzija 

Katra komanda ierodas ar 1 tiesnesi!

Sacensības individuālas, Katrs dalībnieks drīkst startēt 3 disciplīnās.

disciplīnas : 100 m , 300 m, 1000 m, tāllēkšana, lodes grūšana, šķēpa mešana, 4x100m stafete /2+2/

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv 

 

K.Bērziņš

 

2.

 

Riteņbraukšana

 

1997-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

Rezultāti

 

20.septembris

10:00

 

Krauļu priedes

 

Uzvarētājus nosaka katrā vecuma un dzimuma grupā. Sacensības individuālas.

Krosa distance 2 – 10 km

Līdzi jābūt aizpildītām dalībnieku kartiņām, bet bez Nr.

 

M.Maļinovskis, sporta skola

 

3.

 

Olimpiskā diena

 

visiem

 

23.septembris

 

Manēža

 Nolikums tiks izsūtīts vēlāk

Volejbols un stafetes

 pieteikumi: sneidereinita@inbox.lv

 A.Kimbors,

 I. Šneidere

sporta skola 

 

 

4.

 

Futbols

 

 

2003-2004

2005-2006

Rezultāti

 

27.septembris

10:00 

 

A.Grundmaņa pilsētas stadions 

 

Komandā atļauts pieteikt ne vairāk kā  12 dalībniekus. Spēļu sistēmu un spēles laiku nosaka pēc pieteikto komandu skaita. Spēles notiek pēc minifutbola noteikumiem /7:7/ 

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv

 

G.Treimanis

sporta skola 

 

1997-2000

2001-2002

Rezultāti

 

4.oktobris

10:00 

 

5.

 

Veiklības Stafetes

 

2005-2006

2007-2008

Rezultāti

 

8.novembris

 

Manēža

 

komandā 4 zēni + 4 meitenes /atļauts pieteikt 10 dalībniekus/

Pieteikumi: ievis73@inbox.lv

 

Ie.Skurule

sporta skola

 

6.

 

Basketbols

 

 

1997-2000

Rezultāti

 

29.novembris

10:00 

 

Zēni Virkas ielā

Meitenes – 2.vsk

 Spēles laiks tiek noteikts atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai – 1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 2) pēc visu spēļu iegūto un zaudēto punktu attiecības. Soda metienus izpilda ar 8 komandas piezīmi. Neizšķirta gadījumā 3 minūšu pagarinājums.

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv 

Spēles laiks tiek noteikts atkarībā no pieteikto komandu skaita.

Vienādu punktu skaita gadījumā augstāka vieta komandai – 1) pēc savstarpējo spēļu rezultātiem, 2) pēc visu spēļu iegūto un zaudēto punktu attiecības. Soda metienus izpilda ar 8 komandas piezīmi. Neizšķirta gadījumā 3 minūšu pagarinājums.

Komandā atļauts pieteikt 10 dalībniekus

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv

 

ģimnāzija 

Kuldīgas 2.vsk

 

2001-2002

Rezultāti

 

6.decembris

10:00 

 

Zēni – Virkas ielā 

meitenes – manēžā

 

Kuldīgas pamatskola,

KCV

 

2003-2004

 

13.decembris

10:00

 

Zēni - Virkas ielā

Meitenes – 2.vidusskolā

 

Alternatīvā sāk.skola

Kuldīgas 2.vsk.

 

7. 

 

Sacensības pirmskolas izglītības iestādēm

 

Sagatav. Grupa 

2010

  

14.decembris

 

manēža

 

Individuālas sacensības vieglatlētikā, stafetes

Pieteikumi: ievis73@inbox.lv

 

Ie.Skurule,

sporta skola

 

 

8. 

 

 

 

 

Šahs

 

2001-2005

2006-2009

Nolikums

Rezultāti

 

10.janvāris

10:00

 

Liepājas ielā 14, KNSS šaha nodaļā 

 

Uzvarētājus nosaka katrā vecuma un dzimuma grupā. Sacensības individuālas.

Spēļu sistēmu nosaka pēc pieteikto dalībnieku skaita

Pieteikumi: gunarsgertners@gmail.com

 

G.Gertners,

Sporta skola

 

9.

 

Tautas bumba

 

2005-2007

 

17.janvāris

 

Halle, Piltenes iela 

Ēdole, mazās skolas

Zēni un meitenes spēlē atseviški, izņemot mazo skolu grupu / 5 z +3 m uz laukuma/

Spēles laiks 2 x 5 min /vai izsists kapteinis/

Sacensību kārtību un sistēmu noteiks pēc pieteikumu saņemšanas. Atļauts pieteikt 12 dalībniekus

Pieteikumi: janisjerumanis@inbox.lv

liene.kaminska@inbox.lv   /mazās skolas/ 

 

KMHZvsk

J.Jerumanis

 

Ēdoles pamatskola, L.Kaminska

 

10.

 

Vieglatlētika telpās, 5-cīņa

 

1997-2000

2001-2002

2003-2004

Zēni

Meitenes

 

24.janvāris

10:00

 

Manēža

 

Visi dalībnieki veic :

60 m/b, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana, 800 m meitenēm, 1000 m zēniem

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv

 

A.Lancmane, KCV

 

11.

 

„Lāses kauss” volejbolā 

 1997- 2000

2001-2004

 

14.februāris

10.00

 

halle

 

nolikums www.volejbols.lv 

             pieteikumi: sneidereinita@inbox.lv

 

I.Šneidere, sporta skola

 

12.

 

Galda teniss

 

 1997- 2000

2001- 2002

2003- 2004

2005- 2006 

Rezultāti

 

 

31.janvāris

10.00

 

halle

 

 

Dalībnieku skaits neierobežots,

sacensības individuālas.

 Spēļu sistēma tiks noteikta atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

Pieteikumi: kvazik666@inbox.lv

 

L.Temjaševs, sporta skola

 

13.

 

Jauno vieglatlētu daudzcīņas

 

OLIMPIĀDE

 

2005-2006

2007-2008

Rezultāti

 

 

21.februāris

10.00

 

 

Manēža

 

Katrs dalībnieks startē:

60 m skrējienā, tāllēkšanā , pildbumbu mešanā /no apakšas uz priekšu/  un 200 m skrējienā

Dalībnieks katrā disciplīnā par izcīnīto vietu saņem punktus /1.v.- 1p., 2.v.- 2 p utt/,

kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar mazāko punktu summu.

Vienādu punktu skaita gadījumā uzvar dalībnieks, kam labāka vieta 200 m skrējienā.

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv

 

KMHZvsk, R.Blumbergs

 

 

14.

 

Florbols

 

 

1997-2000

 

 

2001-2002

 

2003-2005

 

7.marts

10:00

 

21.marts

 

28.marts

 

halle

 

Komandā 10 spēlētāji un vārtsargs

Sacensības notiks  atbilstoši Latvijas Florbola savienības apstiprinātajiem spēles noteikumiem.

Spēles laiks  15   min, spēles laiku aptur vārtu gūšanas un soda piešķiršanas gadījumā, soda metiena laikā.

Atkarībā no pieteikto komandu skaita, spēļu laiks var mainīties.

Pieteikumi: ivo.solomahins@inbox.lv

 

I.Solomahins, KCV

 

 

15.

 

 

 

Orientēšanās

 

1997-2000

2001-2002

2003-2005

 

 

18.aprīlis

10:00

 

Krauļu priedes

 

 

Dalībnieku skaits neierobežots.

Sacensības individuālas - uzvarētājus nosaka pēc labākā uzrādītā laika.

Pieteikumi: odeta.turka@inbox.lv

tel. 29539291

Lūdzu esiet saprotoši un pieteikumus nosūtīt pa vecuma grupām un dzimumiem līdz 14.aprīlim – lai varētu savlaicīgi sagatavot kartes

 

O.Turka

I.Stukule, sporta skola

 

16.

 

Jauno satiksmes dalībnieku sacensības

 

2004 un jaunāki

 

19.aprīlis

11:00

 

manēža 

 

 

Nolikums un pieteikšanās www.csdd.lv 

 

A.Pinkulis

CSDD, sporta skola 

 

17.

 

Pavasara kross

 

OLIMPIĀDE

 

1997-2000

2001-2002

2003-2004

 

2005-2006

2007-2008

Rezultāti

 

 

25.aprīlis

10:00

 

Krauļu priedes

 

1997 – 2000   meitenes 2000 m,, zēni  3000 m

2001 – 2002   meitenes 2000 m,  zēni  2000 m

2003 – 2004  meitenes 1000 m,   zēni  2000 m

2005 – 2006   meitenes 500 m,     zēni  500 m

2007 - 2008    meitenes 500 m,     zēni 500 m

Sacensības individuālas

!!! Lūdzu uz sacensībām ierasties ar aizpildītām dalībnieku kartiņām, lai atvieglotu savu un tiesnešu darbu!! Ar korekti uzrakstītiem un piespraustiem numuriem katram dalībniekam!

 

I.Stukule, sporta skola

 

 

18.

 

 

Olimpisko stafešu skrējieni

 

 

1997-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

2007-2008

 

 

9.maijs

10:00

 

 

Kuldīgas pilsētas estrāde

 

Komandā 4 meitenes un 4 zēni.

Stafete sastāv no 8 etapiem.

Katrs dalībnieks var skriet tikai vienu etapu. Stafetes kociņš jānodod maiņas koridorā.

Katrai komandai ir savs skolas nummurs, visiem komandas dalībniekiem vienāds.

Pieteikumi: ievis73@inbox.lv

 

 

Ie.Skurule, sporta skola

 

19.

 

Jauno vieglatlētu sacensības

 

 

 

2005-2006

2007-2008

 

16.maijs

10:00

 

Ēdoles pamatskola

 

Katram dalībniekam atļauts startēt 3 disciplīnās

Programmā – 60 m, 300 m, A/L, T/L, bumbiņas mešana

Katra komanda ierodas ar 1 tiesnesi!

Pieteikumi: ilze.st@inbox.lv

 

Ēdole, L.Kaminska