• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Skolas vēsture

Skolas vēsture

KULDĪGAS RAJONA SPORTA SKOLA 1954.-2009.
KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLA NO 2010.GADA


Kuldīgas rajona sporta skola kā Izglītības ministrijas iestāde dibināta 1954.gada 1.septembrī. Pirms tam sporta skola darbojās sabiedriskā kārtā pie ‘’Vulkāna’’. Kuldīgā tolaik ‘’Vulkāna’’ sporta namā bija moderna sporta zālē un kabinets, kur strādāja sporta skolas darbinieki. Skolas pirmā direktore – Skaidrīte Pīlādze, sporta veidi: futbols (treneris Heinrihs Freimanis), volejbols (treneris Visvaldis Vilce),basketbols (treneri Ērika un Raimonds Kramzaki).

No 1956. Līdz 1961.gadam skolas direktors bija Laimonis Lagzdiņš. Esošajiem sporta veidiem pievienojās vieglatlētika (trenere Maiga Lagzdiņa), riteņbraukšana (treneris Laimonis Lagzdiņš), sporta vingrošana (līdz 1957.gadam ,trenere Leonora Jirgensone), bokss (treneris Heinrihs Freimanis).

1961.-1970.gadā sporta skolu vadīja direktors Guntis Freimanis. Tika atvērtas šaha (treneris Alberts Grandbergs), galda tenisa (treneris Guntis Freimanis) nodaļas. Darbību beidza boksa un futbola nodaļas.

No 1970.gada līdz 2009.gadam par Kuldīgas rajona sporta skolas direktoru strādāja Jānis Baukšis.

2002.gadā sporta skolā atsāk darboties dambretes, futbola un basketbola nodaļas, kas kādu laiku darbojās kā Bērnu un jauniešu centra pulciņi.

2010.gadā sporta skolā darbību uzsāk florbola nodaļa (treneris Ivo Solomahins).

No 2010.gada janvāra Kuldīgas novada Sporta skolu vada direktors Agris Kimbors. No šī gada, pēc novadu reformas ,Sporta skolas darbības mērķis ir realizēt sporta funkciju Kuldīgas novadā - īstenot bērnu un jauniešu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas , vadīt metodisko darbu sportā vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un realizēt likumā „Par pašvaldībām” norādītās sporta funkcijas .

Mācību darbu skolā vadījušas Maiga Lagzdiņa, Ērika Kramzaka, Laima Ozola, Dzintra Vaivade, Rasma Zeberliņa , Sandra Budkeviča, no 2001.gada - Saila Jansone.

Metodiķu darbu veikuši Alberts Ķesteris, Guntis Freimanis, Imants Peskops, Rita Štofregena, Ina Lāce, Gerda Sirmā, Dzintra Freimane, Edmunds Āķītis, Ita Erta, Saila Jansone, Velta Lagzdiņa, Ainars Zankovskis, Ilze Stukule. Patreiz sporta skolā strādā sporta organizatori Inita Šneidere un Uģis Jocis.

Sporta skolas volejbola un florbola nodaļu audzēkņi trenējās un startē 2003.gadā uzceltajā hallē Piltenes ielā 25 . No 2008.gada darbojās Latvijā vienīgā starptautiskiem standartiem atbilstoša vieglatlētikas manēža Dzirnavu ielā 13, kura ir vieglatlētikas nodaļas bāze. Sporta nama zāle Virkas ielā 13 ir jauno basketbolistu treniņu un sacensību vieta . Galda tenisa nodarbības notiek Sporta skolas klubā ‘’Poligons’’ Virkas ielā 15, bet futbolisti nodarbojās A.Grandmaņa stadionā Īsā ielā 4. 2017.gada rudenī pēc renovācijas tika atvērts Sporta komplekss Kalna ielā 6, kur darbojas peldbaseins, dambretes un riteņbraukšanas nodaļas. Šaha nodarbības notiek šaha klubā Liepājas ielā 14.

Sporta veidu vēsture: