• + 371 63321942
  • sporta.skola@kuldiga.lv

Sporta skola

Sporta skola

Kuldīgas novada Sporta skola ir Kuldīgas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Juridiskā adrese Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. IZM reģistrācijas numurs 4171902078. Kuldīgas novada Sporta skola 2020. gada 29. novembrī tika akreditēta uz sešiem gadiem – līdz 2026. gada 28. novembrim.
Kuldīgas novada Sporta skola īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas:

  • Basketbols kods - 20V813001 un 30V813001
  • Dambrete kods - 20V813001 un 30V813001
  • Florbols kods - 20V813001
  • Futbols kods - 20V813001 un 30V813001
  • Galda teniss kods - 20V813001 un 30V813001
  • Riteņbraukšanas kods - 20V813001 un 30V813001
  • Šahs kods - 20V813001 un 30V813001
  • Vieglatlētikas kods - 20V813001 un 30V813001
  • Volejbols kods - 20V813001 un 30V813001

Par profesionālās ievirzes izglītības mācību programmu 20V 813001 vai 30V 813001 apgūšanu, mācību gada beigās izglītojamie saņem apliecību par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi.
Izglītības iestādē strādā direktors, direktora vietniece mācību un sporta darbā, direktora vietnieks sporta darbā, 2 sporta organizatori. Profesionālās ievirzes izglītības programmas īsteno 31 sporta treneris. Skolā strādā medicīnas māsa, fizioterapeits un 48 tehniskie darbinieki.
Sporta skola vada metodisko darbu sportā vispārizglītojošās izglītības iestādēs; īsteno valsts sporta politikas pamatnostādnes un novada sporta politiku; realizē likumā ‘’Par pašvaldībām’’ un Sporta likumā norādītās funkcijas – rūpēties par veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu nodrošināšanu visām iedzīvotāju vecuma grupām.